Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten

Voor verzending van de producten brengt Cellardoor-Direct.nl verzendkosten in rekening.

* € 6,95  per doos voor verzending binnen Nederland

Het is niet mogelijk achteraf meer items aan uw bestelling toe te voegen.Wij versturen via TNT post en DHL.

Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct van ons een bevestiging per email met daarin een overzicht en een bestelnummer. Ook ontvangt u een email van Ideal met daarin de gegevens van betaling en hoe u dit heeft voldaan, of wenst te voldoen. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen.

U kunt direct online betalen middels Ideal of Paypal. Betalingen met Ideal en Paypal staan direct op onze rekening en zullen de binnen 3 werkdagen worden verzonden. Bij vooruitbetaling dient het volledige bedrag te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Ons rekeningnummer is Rabobank 1218.93.839, vermeldt aub uw naam en bestelnummer.

Levering

Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post.(tenzij anders vermeldt op website) Er wordt per email een bevestiging aan u verzonden.

TNT post bezorgt in de regel de volgende dag indien het afleveradres in Nederland is. Cellardoor-Direct.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies en/of beschadiging door TNT post.

Retourneren

Cellardoor-Direct.nl doet er alles aan om u een prachtige en verrassende wijn te leveren. Bent u toch niet tevreden, dan kunt u uw artikelen binnen 3 dagen na ontvangst retourneren. Dit is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via email melding van heeft gemaakt aan info@cellardoor-direct.nl met de reden waarom u niet tevreden bent.

Na ontvangst van de retourzending zal Cellardoor-Direct.nl het bedrag van uw bestelling (excl. verzendkosten) binnen 10 werkdagen terugstorten op uw rekening.


Aansprakelijkheid

Cellardoor-Direct.nl is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door ons geleverde produkten. Cellardoor-Direct.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de verkochte produkten. De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Cellardoor-Direct.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Cellardoor-Direct.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Cellardoor-Direct.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Cellardoor-Direct.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar zou zijn.

Vragen / Klachten
Cellardoor-Direct.nl streeft naar tevreden klanten en ambassadeurs. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan worden we hier graag van op de hoogte gebracht.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieërd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Cellardoor-Direct.nl

Cellardoor-Direct.nl is een website van Handelsonderneming Klumpes, KvK Centraal Gelderland 09219911.